Stel een vraag

Vluchtelingen en nieuwkomers

Niet iedereen is in Nederland geboren. Door allerlei omstandigheden kan het gebeuren dat je hier komt te wonen. Dan moet je de Nederlandse samenleving leren kennen en inburgeren. Welzijn Bellingwedde verstrekt informatie en voorlichting over zaken die betrekking hebben op de ontwikkelingen rondom asielzoekers, vluchtelingen, oudkomers, nieuwkomers, migranten en andere vergunninghouders. 

Inloopspreekuur

Heeft u géén Nederlands paspoort? Spreekt u niet goed Nederlands? Tijdens het inloopspreekuur kunt u terecht voor hulp bij het invullen van formulieren, u kunt informatie krijgen over waar u met uw  hulpvraag het beste heen kan, u kunt doorverwezen worden naar instanties en eventueel kan een medewerker hierbij met u meegaan. De hulp is geheel kosteloos.

Participatieactiviteiten

Bent u aan het inburgeren, maar wilt u meer deelnemen aan de samenleving? Uw sociale contacten vergroten? Een invulling geven aan uw vrije tijd? BVNO biedt verschillende activiteiten en cursussen aan die gericht zijn op integratie participatie. Denk bijvoorbeeld aan taalmentoren, interculturele activiteiten, budgettraining, leren fietsen etc. Allerlei activiteiten die bijdragen aan de integratie en participatie.