Stel een vraag

Jonge mantelzorgers

Jongeren kunnen opgroeien met een ouder, broer, zus of iemand anders in de directe omgeving die zorg nodig heeft. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychische ziekte, verslavingsproblematiek of van een chronische ziekte. De jongeren hebben vaak taken en zorgen die niet passen bij hun leeftijd. Ze maken zich zorgen over de ziekte en het verloop, vervullen doorgaans meer dan hun leeftijdsgenoten huishoudelijke taken, zorgen voor een broertje of zusje, passen op het zieke familielid en/of bieden emotionele steun. Hiermee lopen de kinderen het risico op overbelasting of missen ze de zorg en aandacht die kinderen in hun groei en ontwikkeling nodig hebben.

Het is lastig om jonge mantelzorgers goed in beeld te krijgen. Vaak wordt de zorg voor een ander of het huishouden als vanzelfsprekend gezien. Vanauit Stichting Welzijn Bellingwedde willen we graag meer aandacht voor onze jonge mantelzorgers. Ben jij of ken jij een jongere die op wat voor manier dan ook zorg verleent in een thuis- of familiesituatie? Neem contact met ons en dan kunnen wij samen met jou kijken of we je kunnen ondersteunen op een manier die jij fijn vindt.

Je kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 09.00 - 10.30 op  (0597) - 675 794 of via de e-mail: info@welzijnbellingwedde.nl