Stel een vraag

Buurtnetwerk 0-12

In de drie dorpskernen Bellingwolde, Blijham en Vriescheloo/Wedde/Veelerveen bestaan er buurtnetwerken jeugdhulpverlening 0-12 jaar. Een buurtnetwerk is een overleg tussen beroepskrachten die (dagelijks) met kinderen van 0-12 jaar en hun ouders werken. Een overleg waarin gezamenlijk gezocht wordt naar oplossingen voor problemen. Het doel is om problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, zodat er lichte en kortdurende hulpverlening aangeboden kan worden om problemen op te lossen en/of te verminderen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderen die pesten of gepest worden, agressief gedrag vertonen, veel aandacht vragen, regelmatig over hoofd- en buikpijn klagen, vaak ruzie zoeken of juist stil en terug getrokken gedrag vertonen. Daarnaast kan het gaan om ouders die zich onzeker voelen over de opvoeding, problemen hebben rond het slaap- en/of eetgedrag van hun kind of het lastig vinden hun kinderen goed te begeleiden in het echtscheidingsproces.

Hoe werkt het?

U bespreekt uw vraag met de leerkracht, de peuterspeelzaalleidster en/of de jeugdverpleegkundige en geeft aan dat u het prettig zou vinden als uw vraag in het buurtnetwerk wordt besproken. In het overleg zal geprobeerd worden uw vraag te beantwoorden en zult u geholpen worden met het zoeken naar een oplossing. Andersom willen we graag hetzelfde doen, wanneer een beroepskracht een knelpunt ziet in de ontwikkeling van een kind. Met de ouder(s) en/of verzorger(s) wordt dit knelpunt besproken en krijgt u de vraag of u het goed vindt dat het buurtnetwerk zich over het knelpunt buigt. U bepaalt zelf of u daar toestemming voor geeft. Het is ook mogelijk om uw vraag anoniem te laten bespreken in het buurtnetwerk en krijgt u een terugkoppeling van de medewerker van de instelling waar uw kind komt.

De beroepskrachten uit het buurtnetwerk hebben geheimhoudingsplicht.  Het overleg vind één keer per maand plaats.