Stel een vraag

Gezinscoach

Mist u de rust in uw gezin? Of wilt u weer grip krijgen op uw leven en problematiek? Dan zou de gezinscoach u misschien kunnen helpen. De gezinscoach biedt ondersteuning aan gezinnen waarbij er sprake is van een combinatie van langdurige problemen op diverse leefgebieden. Het gaat bijvoorbeeld om problemen op het gebied van opvoeding, financiën, relatie, huiselijk geweld, sociaal isolement en huisvesting.

De gezinscoach is er voor u in de rol van vertrouwenspersoon, bemiddelaar in het contact met andere hulpverleners, crisismanager en als iemand die u adviseert en wegwijs maakt in de samenleving en instanties (bijvoorbeeld woningcorporaties, sociale dienst). Het uiteindelijke doel is door samenwerking te bereiken dat u weer zelfstandig en zonder zorgen de verantwoordelijkheid heeft over uw gezin.

Contact

Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar aanmelddienst@welzijnbellingwedde.nl. Daarnaast kunt u ook bellen naar ons algemene nummer (0597) 675 794. Let op: deelname is op vrijwillige basis, maar niet vrijblijvend!