Stel een vraag

Huiselijk geweld

Geweld binnen relaties komt overal voor en kan een grote impact hebben. Het maakt niet uit of je rijk bent of arm, jong of oud. Bij huiselijk geweld gaat het vaak niet alleen om lichamelijk geweld, ook geestelijke en seksuele intimidatie, verwaarlozing of financiële uitbuiting vallen in deze categorie. Soms zijn er kinderen in het spel. Ze kunnen slachtoffer zijn, maar ook getuige. Welzijn Bellingwedde biedt hulpverlening aan volwassen én kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld.

Kindhulpverlening bij huiselijk geweld

Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld kunnen dit op allerlei manieren merken. Zij zien of horen geweld en conflicten tussen hun ouders of worden geconfronteerd met de gevolgen ervan, bijvoorbeeld verwondingen van de ouder of het moeten vluchten naar een veilige plek. De gevolgen van getuige zijn van huiselijk geweld zijn voor kinderen is vergelijkbaar met de gevolgen van zelf mishandeld worden. Opgroeien in een gezin waar sprake is van geweld tussen de ouders is een aantasting van de basisvoorwaarden van het bestaan. Veiligheid, zelfvertrouwen, contacten met leeftijdgenoten en vertrouwen in anderen komen in het gedrang. Geweld tussen ouders roept bij kinderen vaak heftige emoties op. Ze ervaren het als verwarrend en pijnlijk als ouders zowel een bron van veiligheid als van angst zijn.

Het is belangrijk dat er aandacht is voor een kind wanneer het getuige is geweest van huiselijk geweld. Een kindhulpverlener komt langs om (spelenderwijs) met het kind in gesprek te gaan en te onderzoeken wat het nodig heeft.

Hoe verloopt de aanmelding?

U kunt uzelf en uw kind(eren) aanmelden bij Welzijn Bellingwedde via de aanmelddienst die elke ochtend bereikbaar is tussen 09.00-10.30 of door een mail te sturen naar aanmelddienst@welzijnbellingwedde.nl. Een medewerker zal dan contact met u opnemen. Daarnaast kunt u ook bellen naar ons algemene nummer (0597) 675 794.

Ook wordt er in gevallen van huiselijk geweld vaak een melding en/of aangifte gedaan bij de politie. De politie stuurt deze meldingen door naar Veilig Thuis om te onderzoeken of er hulp nodig is binnen het gezin. Veilig Thuis schakelt dan het maatschappelijk werk van Welzijn Bellingwedde in om deze hulp in gang te zetten.

Andere organisaties voor advies en het melden van situaties

Veilig Thuis Groningen
Leonard Springerlaan 13
9727 KB Groningen
Landelijk nummer: (0800) 2000 (gratis en 24/7 bereikbaar)
info@veiligthuisgroningen.nl

Centrum voor Jeugd & Gezin Westerwolde - CJG(V)

U kunt het CJG bereiken via het algemene telefoonummer van de Gemeente Westerwolde: 0599 - 320 220.